Saltar navegación

Recomendamos

Aínda que dividamos as recomendacións en niveis por competencia lectora, estes só son orientativos. Podemos atopar rapaces de 1º que lean de xeito autónomo, ou rapaces de 6º que desfruten du bo album ilustrado catalogado como "primeiros lectores".

Dependerá de cada neno ou nena, ou da persoa que agasalla, definir o tipo de libro :)

Prelectores

Moita ilustración, textos inexistentes ou moi breves.

Primeiros lectores

6 – 8 anos; textos breves, grafía axeitada; ilustracións.

Lectores autónomos

9 – 11 anos; a ilustración deixa paso ao texto.

Lectores expertos

12 – 14 anos; predominio do texto